Fryd-hagedesign-hagedesigner

Heisann!

Jeg heter Jannicke, og det er jeg som driver
Fryd Hagedesign. Jeg vil gjerne hjelpe deg å få den hagen du ønsker deg. Klikk på bildet og se hva jeg kan bidra med.

hagehilsen rett i innboksen.

Siste på bloggen

Herdighet og klimasone i hagen

Herdighet og klimasone i hagen

Hvem klarer vinteren?⁠⁠

Plantene har innebygget i seg hvor mye de tåler og trives med av kulde, sol, vind og fuktighet. Herdighet handler om kulde og temperaturtrivsel, men også type klima. Den er en målestokk på hvor godt planten tåler vinteren og hvordan den vil trives og utvikle seg i løpet av sommeren.⁠

 

Klimasonene er delt inn i 8 nivåer. H1 er mildest, mens H8 er kaldest og tøffest.⁠ H8-planter kan du i utgangspunktet plante i alle soner, mens H1 bare går i H1.

 

Du finner som regel herdighetssone på plantelappen når du kjøper busker og trær. Det mangler derimot ofte på stauder. Kanskje står det på et planteskilt på hylla på hagesenteret, eller du må ta deg bryet med å lete etter det på nett. Nummeret som står begynner med H, eller det står herdighet. Det er nummeret på den høyeste sonen planten er vurdert at vil tåle og trives med som står der.

 

For å finne sone for området din hage ligger i kan du se på klimasonekartet til Hageselskapet. Dette er din rettledning, men ikke en fasit. Les videre om hvorfor herdighet ikke er to streker under svaret.

 

⁠⁠Sjekker du herdigheten når du kjøper planter?⁠⠀

Frodig med herdige og flerårige planter

Påvirkningsfaktorer og lokale forskjeller

Utgangspunktet for herdighet og klimasone er temperatur og er inndelt på et praktisk kart. Men, så er det ikke helt rett frem likevel med disse sonene.

 

Sonekartet har inndeling med fokus på temperatur. Det tar ikke hensyn til vind, solforhold, daglengde og snødekke. Disse forholdene vil være med å påvirke den opplevde sonen akkurat hos deg, plantens faktiske herdighet og hvor godt den lever gjennom vinteren og trives om sommeren.⁠

Herdighetstallene er retningsgivende. Du kan oppleve at planter med lavere herdighet kan klare seg bra og høyere herdighet ikke gjør det. Det er avhengig av alle forholdene samlet. Klimasonen hjelper deg med et råd om hvor hardt klima planten tåler, men gir ingen garanti.⁠

 

Det kan godt være planter som trives i nord, som er godt innenfor herdigheten, ikke trives lenger sør på grunn av daglengde, tidlig vår, dårlig snødekke og fuktige vintre.

 

⁠Noen ganger kan du se at det står i eller k sammen med herdighetssonen, f.eks. H5i eller H6k. I står for innlandsklima og k for kystklima. Grunnen er at det er forskjellig hvordan noen planter påvirkes av klima. Det blir ulik vekstrytme og påvirkning om det er ved kysten eller ikke. Det er også mer fuktig ved kysten og dårligere snødekke.⁠

 

Vind vil være et element som innvirker på klimasonen. Mye vind gjør plantene mer utsatt, mens en lun plassering gjør at planten tåler mer. Det er særlig for busker og trær av vind kan ha mye å si.⁠

 

Det kan være store lokale forskjeller i klima og klimakartet er ikke veldig detaljert. Du må bli kjent med ditt lokale hageklima ved å prøve deg frem. Vi opplever også at klima er i endring, samtidig som ikke alle planter er testet ut tilstrekkelig.

 

⁠Har du kartlagt klimasonen og lokale forhold hos deg?

Hvilke planter tåler vinteren hos deg?

Du kan utfordre herdighetssonene

⁠I tillegg til at du må vurdere dine helt lokal klimaforhold kan du også legge til rette for bedre forholdene rundt i hagen din. Lage mikroklima. ⁠Sette opp vindskydd, ha varmende steiner, lage lune lommer og gode planteforhold.

En hageeier som bor helt oppe i fjellsonen H8 fortalte meg at planter hun utfordrer herdigheten på har bedre overlevelse i god jord. Absolutt interessant og noe å tenke på. Enda en grunn til å bruke god jord. Hun har tilpasset mikroklimaet, testet ut og har planter helt ned i herdighet H6.

 

Har du forresten lest innlegget om jord? Ikke? Du får gode planteresultater i hagen ved å ta utgangspunkt i det som står der.

 

⁠Du kan gjerne prøve deg frem med herdigheten. Ta sjansen på noen ønskeplanter som er på kanten av herdighet og legg forholdene til rette for dem.⁠

 

Har du noen planter som har overrasket deg med å klare seg utover klimasonen?⁠

Flerårige plantegleder

Mer om herdighet

Plantene har tilpasset seg det klimaet der de lever i naturen. Mange av hageplantene våre lever ikke i naturen i Norge, men klarer seg likevel bra i store deler av landet.⁠

 

Ulike land bruker ulik skala for herdighet og den er tilpasset de enkelte landene. Det er derfor vanskelig å lese herdigheten fra utenlandske nettsider i forhold til norske forhold.⁠

 

For planter i krukke er det en tommelfingerregel å satse på planter for en sone høyere enn klimasonen for hagen din. Plantene er mer utsatt for vinteren i krukke og forholdene blir hardere. Du kan bedre forholdene for krukkeplantene ved å redusere eksponering for vind og fuktighet om vinteren og bruke god jord. Jeg liker godt å bruke flerårige planter i krukke. Jeg ser de tåler mindre og må regne med gjennomsnittlig kortere levetid og mer utskifting enn det som står i bedene.

 

Herdighet i forhold til din lokale klimasone er et av forholdene du må ta hensyn til når du velger planter. Andre forhold som påvirker plantetrivsel er lys, fuktighet og jordforhold. Dette sammen med plantens form og hvordan det oppfører seg påvirker hvordan du kan tenke og planlegge for plantene i hagen.

 

Klar for å lære mer om dette og få oversikt og veiledning til hvordan velge, planlegge og samplante plantene i hagen? Da kan du bli med på Plantefryd.

Noen planter har lavere herdighet enn andre

Mer om hage

No Comments

Post a Comment